Login

Log in using your Facebook account

login facebook

Don´t you have an account?

XII Implícate! Noite de música e palabra solidaria

NECESIDADES:Implicadas/os no Desenvolvemento busca doazóns para pagar o equipo técnico do festival Implícate! e a pegada dos carteis que anuncian dito festival. A cantidade necesaria para cubrir estes gastos son 700 euros. Agradecemos de antemán a vosa atención e interese no festival 'Implícate! Noite de música e palabra solidaria'.ENTIDADEImplicadas é unha entidade galega, feminista, crítica, apartidaria e aconfesional, que traballa no ámbito da Cooperación ao Desenvolvemento. Comeza a súa andaina en 1998 para contribuír a cambiar o mundo dende o enfoque de xénero e dende Galicia. O seu obxectivo é traballar a prol da erradicación da pobreza nas comunidades máis afectadas por ela, en concreto coas mulleres, na procura da igualdade de xénero, a través da eliminación das estruturas de opresión Norte-Sur e contribuír a que todas as persoas teñan unha vida digna.Implicadas entende a loita contra a pobreza como un exercicio de responsabilidade da cidadanía do Norte e a busca de espazos para que cidadanía do Sur, e en concreto as mulleres, poida tomar decisións sobre as súas vidas. Considera a pobreza como un problema político e por iso traballa na sensibilización e busca da participación da cidadanía galega na incidencia política, algo que promove a través de colaboracións co mundo da cultura, con asociacións feministas e grazas á súa base de activistas na que na actualidade colaboran preto de 40 persoas. Polo tanto, unhas das tarefas principais de Implicadas en Galicia é a sensibilización da nosa sociedade sobre a pobreza, as súas causas e as súas solucións, para conseguir un mundo máis xusto e solidario.Dende os seus comezos Implicadas desenvolve programas de cooperación baseados na igualdade de xénero e na autosuficiencia das comunidades, traballando man a man coas organizacións civís do Sur. Os programas que desenvolve na actualidade no Sur da India son os seguintes:- O programa de ERRADICACIÓN DO INFANTICIDIO FEMININO en Salem é unha iniciativa promovida por Implicadas e a ONG támil People's Development Initiatives (PDI) en colaboración con numerosos actores locais (goberno, feministas, activistas) dende 2007 para tentar poñer fin ao infanticidio. É esta unha forma de violencia extrema contra as mulleres pola cal unha comunidade admite que se asasinen as nenas acabadas de nacer pola baixa consideración social das mulleres.Esta práctica leva a que a pirámide de sexos estea invertida para o distrito de Salem (hai máis homes que mulleres, o cal contradí a tendencia natural) e que de cada 1000 nacidos falten 200 nenas. O programa traballa en catro bloques do distrito de Salem, cunha poboación de máis de 200.000 persoas, e incide en aspectos paliativos como o seguimento de mulleres embarazadas pero o seu obxectivo último é contribuír a un cambio nos patróns de xénero que faga inadmisible toda forma de violencia contra as mulleres.

     - EMPODERAMENTO DE MULLERES II é unha iniciativa promovida por Implicadas e a ONG támil People's Development Initiatives (PDI), no distritos de Tiruchirapalli. Leva en marcha dende 2008 co obxectivo de conseguir o empoderamento das mulleres e un desenvolvemento con enfoque de xénero a todos os niveis entre as comunidades empobrecidas. Para isto desenvolve actividades como a formación de grupos de axuda mutua (GAM) (ferramenta que facilita que as mulleres teñan acceso ao capital para negocios ou necesidades correntes do día a día; e cumpre unha función fundamental en canto ao seu empoderamento, xa que son unha fonte de apoio mutuo e melloran a súa autoestima e capacidades de acción política); clases de alfabetización de mulleres adultas; atención a mulleres embarazadas, clases de apoio a nenas/os...

        


Escoge tu recompensa
5€
Básica 1
chapa + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
5 people have backed
12€
Básica 2
chapa + caderno de Implicadas + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
5 people have backed
20€
Normal 1
libro Vanakkam + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
5 people have backed
30€
Normal 2
libro Vanakkam + chapa + bolígrafo + caderno de Implicadas + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
5 people have backed
40€
Avanzada 1
libro Vanakkam + documental Cambia de Papel + chapa + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
0 people have backed
50€
Avanzada 2
camiseta de Implicadas + libro Vanakkam + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
0 people have backed
60€
Avanzada 3
camiseta de Implicadas + libro Vanakkam + documental Cambia de Papel + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
0 people have backed
70€
Avanzada 4
camiseta de Implicadas + libro Vanakkam + CD ReactivArte + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
0 people have backed
80€
Avanzada 5
2 entradas para o festival Implícate + documental Cambia de Papel + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
2 people have backed
90€
Súper 1
2 entradas para o festival Implícate + CD ReactivArte + documental Cambia de Papel + chapa + bolígrafo+ figurar nos créditos de colaboración do Implícate
0 people have backed
100€
Súper 2
2 entradas para o festival Implícate + libro Vanakkam + documental Cambia de Papel + CD ReactivArte + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
1 people have backed
125€
Súper 3
2 entradas para o festival Implícate + libro Vanakkam + documental Cambia de Papel + CD ReactivArte + camiseta + caderno + chapa + bolígrafo + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
0 people have backed
150€
Súper 4
2 entradas para o festival Implícate + 2 libros de Implicadas + camiseta + documental Cambia de Papel + CD ReactivArte + chapa + bolígrafo + caderno + cunca de Implicadas + figurar nos créditos de colaboración do Implícate
1 people have backed