Login

Log in using your Facebook account

login facebook

Don´t you have an account?

Profile Marivel y Jorge

Send a private message

About me

Marivel y Jorge

location Santiago de Compostela, España
Ola a todos. Somos Marivel Sánchez Guerrero e Jorge Sineiro Torres, investigadora e profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Ambos, estivemos a traballar na extracción de antioxidantes a partir de residuos agrícolas coma o bagazo e pebida da uva. Mais tarde participamos nun proxecto de valorización de algas da costa galega, no departamento de Enxeñería Química da Escola Técnica Superior de Enxeñería (USC) O traballo de tres anos deu excelentes froitos, ó conseguirmos extractos antioxidantes a partir das algas galegas, e, aínda mais, ó face-lo empregando somentes auga coma disolvente, aplicando ultrasóns, e non mediante extracción con disolventes. “Como os resultados foron bos, prantexeime a idea de crear unha empresa e comercializar os extractos, idea que apoiou con entusiasmo o meu compañeiro Jorge”. Así xorde a marca SÁLVORA, iniciativa que propón novos produtos para o coidado da pel, cremas antienvellecemento, hidratantes e antioxidantes, que incorporan os nosos extractos de algas. En perfecta harmonía con outros ingredientes ecolóxicos. Un soño que nace e se produce en Galicia. ______________________________________________________________________________________________________ Hola, somos Marivel Sánchez Guerrero y Jorge Sineiro Torres, investigadora y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Ambos, estuvimos trabajando en la extracción de antioxidantes de residuos agrícolas como el bagazo y pepita de uva. Posteriormente, participamos en un proyecto de valorización de algas de la costa gallega, en el departamento de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (USC). El trabajo de tres años tuvo excelentes frutos, al conseguir extractos antioxidantes de las algas gallegas, y sobre todo, al obtenerlo utilizando como disolvente único agua y aplicando ultrasonidos, no a través de sistemas químicos. Como los resultados fueron buenos, me planteé la idea de crear una empresa y comercializar los extractos, idea que apoyó con entusiasmo mi compañero Jorge. A partir de ahí surge la marca SÁLVORA, la iniciativa que propone novedosos productos para el cuidado de la piel, cremas antiedad, hidratantes y antioxidantes.que incorporan nuestros extractos de algas. En perfecta armonía con ingredientes ecológicos. Un sueño que nace y se produce en Galicia.