Login

Log in using your Facebook account

login facebook

Don´t you have an account?

TAWARI: red de consumo ecológico sostenible

Project widgets

Vertical

<iframe src='https://www.lanzanos.com/apoya/1432/1/' width="200" height="285" frameborder='0'> </iframe>

Horizontal

<iframe src='https://www.lanzanos.com/apoya/1432/0/' width="334" height="110" frameborder='0'> </iframe>

Loogic Partners

En Loogic creemos en las personas y creemos que cuanto más cerca de ellas estemos, más podremos ayudarles y más podrán ayudarnos. Nosotros estamos limitados, somos un equipo magnífico pero que no llegamos a todas partes. Queremos tener personas que nos ayuden, sea de forma individual o desde empresas, que compartan la filosofía de Loogic y quieran ayudar a emprendedores, startups e inversores.

Nuestras áreas de acción son amplias, si crees que puedes ayudarnos en alguna de ellas, crees que puedes llevarlas a aquellos a los que nosotros no llegamos, queremos conocerte.

Loogic engloba:

   

 


TAWARI es una plataforma online que pone en contacto directo a los productores de alimentación ecológica con los consumidores, generando una red de consumo ecológica, de proximidad, sostenible y social.


Los eco-encuentros: los pilares del modelo de consumo


Los eco-encuentros son pequeños mercados en los que el productor entrega a cada consumidor los productos que ha comprado a través de la página web.


Como consumidor, tú compras los productos de manera online desde casa y con tranquilidad y después solo te queda acudir al eco-encuentro para recoger tus productos y sobretodo para conocer a los productores y disfrutar de la experiencia.Formas parte de una comunidad


Alrededor de los eco-encuentros se acaban construyendo comunidades formadas por consumidores, productores y espacios.


Un modelo de consumo transparente y sostenible


Nuestro modelo de consumo es transparente, sostenible y honesto. Los únicos protagonistas del modelo de consumo son los productores y los consumidores.


¿Quién hay detrás?


Somos Eva y Justine, dos chicas que creemos que un nuevo modelo de consumo es posible y sobretodo, necesario.


Eva es de Barcelona y de formación biotecnóloga. Justine es de Paris y licenciada en una école de commerce francesa.


La idea de montar TAWARI se inició durante la realización de un master de creación y gestión de empresas en la Universidad de Barcelona. Lo que empezó siendo un sueño ahora es una realidad.


Tawari ha crecido


En estos últimos meses hemos realizado 5 eco-encuentros, hemos conocido a más de 15 productores que confían en nosotras y forman parte de la red TAWARI y contamos con una comunidad creciente de más de 600 personas. Hemos lanzado la web de Tawari.es que nos permite gestionar el proyecto de manera óptima.


Tawari seguirá creciendo, y en parte gracias a ti


Creemos que lo que hemos alcanzado es mucho, pero todavía queremos más. Queremos llegar a más consumidores, conocer a más productores y descubrir más espacios dónde hacer eco-encuentros.


Queremos que este nuevo modelo de consumo de TAWARI llegue a muchísimas más personas y que sea una referencia en el consumo ecológico.


Para alcanzar nuestros objetivos necesitamos tu aportación para mejorar nuestra página web ampliando sus funcionalidades, hacer campañas de marketing y comunicación y aumentar el equipo TAWARI para llegar más lejos.


 


WEB: http://tawari.es


FACEBOOK: https://www.facebook.com/comunidad.tawari


 

CATALÀ

TAWARI és una plataforma on-line que posa en contacte directe productors d’alimentació ecològica amb els consumidors, generant una xarxa de consum ecològic, de proximitat, sostenible i social.


Les eco-trobades: els pilars del model de consum

Les eco-trobades són petits mercats en els que el productor entrega a cada consumidor els productes que ha comprat a través de la pàgina web.

Com a consumidor, tu compres els productes de manera on-line des de casa i amb tranquil·litat, i després només has d’acudir a l’eco-trobada per recollir els teus productes i sobretot, per conèixer els productors i gaudir de l’experiència.Formes part d’una comunitat

Amb les eco-trobades com a nucli central, s’acaben construint comunitats formades per consumidors, productors i espais.


Un model de consum transparent i sostenible

El nostre model de consum és transparent, sostenible i honest. Els únics protagonistes del model de consum són els productors i els consumidors.

Qui hi ha al darrere de TAWARI?

Som l’Eva i la Justine, dues noies que creiem que un nou model de consum és possible i, sobretot, necessari.

L’Eva és de Barcelona i de formació bitecnóloga. La Justine és de Paris i llicenciada en una école de commerce francesa.

La idea de crear TAWARI va iniciar-se durant la realització d’un màster de creació i gestió d’empreses a La universitat de Barcelona. El que va començar sent un somni ara és una realitat.

TAWARI ha crescut

En aquests últims mesos hem realitzat 5 eco-trobades, hem conegut més de 15 productors que confien en nosaltres i que formen part de la xarxa TAWARI i tenim una comunitat creixent de més de 600 persones i hem llençat la web de tawari.es que ens permet gestionar el projecte de manera òptima.

TAWARI seguirà creixent, i en part gràcies a tu

Creiem que el que hem aconseguit és molt, però encara en volem més. Volem arribar a més consumidors, conèixer més productors i descobrir més espais on fer eco-trobades.

Volem que aquest nou model de consum de TAWARI arribi a moltissimes més persones i que sigui una referència en el consum ecològic.

Per aconseguir els nostres objectius necessitem la teva aportació per millorar la nostra pàgina web ampliant-ne les funcionalitats, fer campanyes de marketing i comunicació i augmentar l’equip TAWARI per arribar més lluny.

Necessitats:

Tawari és un projecte que basa el seu model de negoci en el cobrament d’una petita comissió en cada transacció sobre el preu final sense IVA dels productes: entre un 15% i un 20%.

El projecte serà rentable al assolir una xarxa àmplia de comunitats de consum.

L’Eva i la Justine, nosaltres, necessitem la vostra ajuda per seguir avançant amb el model TAWARI, per créixer i així demostrar a futurs inversors que és un projecte sòlid que funciona.

La nostra manera de funcionar és per etapes. Ens agrada fixar-nos objectius a curt termini i aconseguir-los. Havent invertit tot el que està en les nostres mans, necessitem que confieu en nosaltres per continuar amb aquesta fase de prova i així validar el projecte i poder seguir endavant.

En què invertirem els diners?
En:
- Ampliar i millorar les funcionalitats de la pàgina web.
- Campanyes de marketing i de comunicació.
- Vídeos corporatius.
- Assessors legals.
- Assessors Business.
- Lloguer espai co-working.
- Cost d’impressió i material de promoció.
- Cost de transport.Français

Tawari est une plateforme en ligne qui met directement en contact producteurs et consommateurs de produits bio créant ainsi un modèle de consommation durable et social de produits bio, locaux.

Les «eco-rencontres », piliers de ce nouveau modèle de consommation.
Les « eco-rencontres » sont des marchés éphémères pendant lesquels les producteurs livrent directement aux consommateurs les produits que ce dernier a préalablement achetés en ligne.
Le principe est très simple :
Le consommateur achète ses produits bio en ligne depuis son ordinateur. Ensuite il lui suffit de se rendre à « l’éco-rencontre » pour récupérer ses produits, mais aussi pour connaître ses producteurs et profiter de cette nouvelle expérience de consommation.
Aller récupérer ses produits pendant l’éco-encuentro c’est aussi faire partie de la communauté qui gravite autour de l’espace où se fait l’éco-encontre. Cette communauté est formée par les producteurs, les autres consommateurs et l’équipe Tawari.

Modèle de consommation transparent et durable
Notre modèle de consommation est transparent, durable et honnête. Grace à l’élimination des intermédiaires, les prix des produits bio sont plus accessibles et les revenus du producteur plus justes.
Qui somme nous ? Eva et Justine
L’idée de Tawari a germé il y plus d’un an alors qu’Eva et Justine faisaient un Master de création et gestion d’entreprise technologique à l’Université de Barcelone.
Nous avons décidé de croire en notre projet.
Ce qui n’était qu’un projet académique il y a un an est devenu réalité.
Le projet a grandit
Depuis notre dévouement à 100 % , tawari a bien évolué :
15 producteurs nous font confiance et vendent à travers Tawari
7 espaces croient au projet et accueillent à bras ouverts les « éco-rencontres »
5 éco-rencontres déjà organisées ont confirmé le potentiel du projet
600 consommateurs font déjà partie de la communauté Tawari
Tawari a son site depuis peu, un site fonctionnel : tawari.es
Nous voulons aller plus loin, et nous avons besoin de vous :
Nous sommes très fières des avancées du projet, mais nous voulons et devons continuer à faire grandir ce bébé.
Nous voulons atteindre plus de producteurs, plus de consommateurs, plus d’espaces, faire plus d’ « éco-rencontres »…
Nous voulons que le modèle de consommation Tawari soit un modèle de référence.
Mais pour atteindre ces objectifs nous avons besoin de vous.
Nos objectifs début 2014 sont les suivants :
Améliorer notre site et y ajouter de nouvelles fonctions
Lancer de nouvelles campagnes de marketing et de communication
Augmenter l’équipe Tawari
Nos besoins (necesidades)
Tawari est un projet qui se rémunère grâce à la commission prélevée sur chaque transaction. Elle est prélevée sur le prix final HT et varie entre 15% et 20%.
Notre entreprise pourra être rentable quand nous aurons un grand réseau de consommateurs et de communautés de consommateurs.
Nous, Eva et Justine, avons besoin de votre aide pour continuer à faire évoluer le projet Tawari. Nous devons continuer à tester notre service pour prouver à de futurs investisseurs que c’est un modèle innovant et prometteur.
Depuis le lancement de Tawari, nous avons un but, faire de ce site une référence dans le monde de la consommation de produits bios. Mais nous nous devons d’avancer par étapes. Depuis mai, nous avons investi tout ce que nous pouvions, que ce soit notre temps, notre énergie, nos idées, nos économies. Et nous voulons aller plus loin et renforcer Tawari, et nous avons besoin de vous.
Comment allons-nous investir l’argent récolté ?
Améliorer et créer de nouvelles fonctionnalités sur le site Tawari.es
Lancer de nouvelles campagnes marketing et de communication
Réaliser des vidéos pour expliquer le projet
Prendre conseil auprès d’avocats
Prendre conseil auprès de spécialistes
Payer le loyer de l’espace de co-working dans lequel nous travaillons
Frais d’impression
Frais de transports, d’essence

Eva Panda

location Barcelona, España
Emprendedora catalana que quiere impulsar una nueva manera de consumir ecológica, transparente, sostenible y de proximidad. http://tawari.es/
Escoge tu recompensa
10€
Calendario y pack recetas/Calendrier et recettes
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD TAWARI: eco-encuentro de agradecimiento a los mecenas, ¡lleno de sorpresas!
(las recompensas se entregarán en el eco-encuentro)

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari
29 people have backed
25€
Bolsa de tela Tawari / Sac en toile Tawari
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD TAWARI.
(las recompensas se entregarán en el eco-encuentro)

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
23 people have backed
35€
Mini-cesta Tawari / Mini Panier Tawari
- Bolsa de tela TAWARI.
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas.
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD TAWARI.
- MINI-CESTA TAWARI.
(las recompensas se entregarán en el eco-encuentro)

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Petit Panier Tawari à récupérer à Barcelone ou en région parisienne ( à définir avec Justine)
15 people have backed
50€
Cesta DESCUBRE Tawari / Panier Découverte
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD
- CESTA DESCUBRE TAWARI: selección de frutas y verduras TAWARI
(las recompensas se entregarán en el eco-encuentro)

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Panier « Découverte » à récupérer à Barcelone ou en région parisienne ( à définir avec Justine)
12 people have backed
75€
Cesta I LOVE Tawari / Panier J’adore Tawari
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD
- CESTA I LOVE TAWARI: selección de frutas y verduras y embutidos TAWARI
(las recompensas se entregarán en el eco-encuentro)

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Panier J’adore Tawari à récupérer à Barcelone ou en région parisienne (à définir avec Justine)
1 people have backed
100€
Cesta PICNIC Tawari / Panier Brunch
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD
- CESTA PICNIC. Te llevamos a casa una cesta con los productos necesarios para hacer un delicioso brunch para 2 personas.
(las recompensas se entregarán en el eco-encuentro)

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Panier brunch pour 2 personnes à récupérer à Barcelone ou en région parisienne ( à définir avec Justine)
11 people have backed
150€
Cesta PICNIC Tawari + BEBIDA / Panier Pic-Nic
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD
- CESTA PICNIC + BEBIDA. Te llevamos a casa una cesta con los productos necesarios para hacer un delicioso brunch para 2 personas. Bebida incluida.

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Panier Pic Nic pour 2 avec une bouteille de vin à récupérer à Barcelone ou en région parisienne ( à définir avec Justine)
1 people have backed
200€
Cesta DEGUSTACIÓN Tawari / Panier dégustation
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO COMUNIDAD
- CESTA DEGUSTACIÓN. Te llevamos a casa una cesta con la mejor selección de productos TAWARI
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons

<b>Version française</b>
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Panier dégustation, sélection des meilleurs produits Tawari à récupérer à Barcelone ou en région parisienne ( à définir avec Justine)
1 people have backed
500€
Come con los productores de Tawari / Repas avec…
- Bolsa de tela TAWARI
- Calendario de los alimentos de cada temporada + PACK de recetas
- 1 invitación para el ECO-ENCUENTRO CROWD-COMMUNITY TAWARI
- COME CON LOS PRODUCTORES DE TAWARI EN SU PROPIA FINCA y aprovecha para conocer todos los detalles que tienen por contarte.
Si te interesa el proyecto Tawari, podemos hablar de una colaboración más amplia.

<b>Version française</b>
- Calendrier des fruits et légumes de saison + recettes adaptées aux saisons
- 1 invitation à l’éco-rencontre de la communauté Tawari qui aura lieu à Barcelone
- Sac en toile Tawari
- Si vous avez la possibilité de venir à Barcelone : Repas avec l’équipe Tawari dans la grange d’un de nos producteurs, si vous n’avez pas la possibilité de venir à Barcelone, ce sera un panier dégustation ou un dîner avec l’équipe Tawari à Paris!
1 people have backed